מספר טלפון


5703081 - 03 מנדלאיל יצחק ובינה
5703082 - 03 שורץ אלכסנדר
5703083 - 03 ניומן משה חנינא ורחל
5703084 - 03 אדרי יוסף
5703085 - 03 היצחקי שמואל
5703086 - 03 גבריאל לוי
5703087 - 03 פלקסר אברהם ורבקה
5703088 - 03 אסטרייכר יעקב ואסתר
5703089 - 03 גרוס משה ושרה