מספר טלפון


5703140 - 03 בליטנר ורדה ומרדכי
5703141 - 03 חסד אחים ב"ב
5703143 - 03 בללו אליהו
5703144 - 03 סולם פיני ואיילת
5703146 - 03 טורם דוד
5703147 - 03 הרשטיין יועזר
5703148 - 03 ברכר שמואל יעקב
5703149 - 03 ברנשטיין נפתלי ומרים