מספר טלפון


5703170 - 03 לוינשטיין ישי ואסתר
5703171 - 03 צולק עזרא ואיילה
5703172 - 03 קוקיס דב וחיה
5703173 - 03 וייס סופיה
5703174 - 03 גרוס חיים יהודה ושרה
5703175 - 03 בני ברק
5703177 - 03 חיימוביץ מלכה
5703178 - 03 גולדשמיד שלום
5703179 - 03 הרב יהושע והנדה דומב