מספר טלפון


5703180 - 03 יהושע ורבקה גולדברג
5703180 - 03 אסנת ואליהו עמנואלי
5703181 - 03 סאסלו יהודה ואסתר חנה
5703182 - 03 וועג ברוך
5703183 - 03 שוורץ משה אליהו
5703185 - 03 דנציגר משה ורבקה
5703186 - 03 בצלאלי רחל
5703188 - 03 פיליפ שמואל ושרה
5703189 - 03 לוריא מנדל ורבקה