מספר טלפון


5703221 - 03 זונאבינד דב
5703223 - 03 שאר ישוב משה וצביה
5703224 - 03 זילברברג חיים ופסיה
5703225 - 03 ויטונסקי דוד
5703226 - 03 ברקוביץ ענת
5703227 - 03 ביאלוסטוצקי צבי
5703227 - 03 מצודת ישראל בע"מ
5703228 - 03 אנדרייך אנדריי