מספר טלפון


5703240 - 03 קיסר שולה ודבורה
5703241 - 03 קסטיאל נסים וחיה
5703242 - 03 רוזנטל שמעיה ורחל
5703243 - 03 קרמר ויוריקה והרמינה
5703244 - 03 ארליך אהרון ופנינה
5703245 - 03 יוסף מיכל
5703246 - 03 דגן שרה וצרנובילסקי גד
5703247 - 03 קאופמן (פנחס דוד ולאה (קויפמן
5703248 - 03 צ'רקס שלום
5703249 - 03 מעדני עובדיה