מספר טלפון


5703340 - 03 קונצקי שלום
5703341 - 03 זיגלמן יצחק
5703342 - 03 זילברפניג צבי
5703343 - 03 זידורף אברהם יעקב
5703344 - 03 בן דוד רותי
5703345 - 03 שחף נעמי ועובדיה
5703346 - 03 סמאי ציון ורחל
5703347 - 03 ברונפלד רונן
5703348 - 03 שרעבי בנימין
5703349 - 03 פרנקו יניב