מספר טלפון


5703360 - 03 צ'ילוג הלנה
5703361 - 03 חנין דוד ונעמי
5703362 - 03 פנחס אהרון ודייזי
5703363 - 03 ינקוביץ פרמה
5703364 - 03 בן יהודה שושנה ויורם
5703365 - 03 גולדשטיין חיים ולאה
5703366 - 03 חכים נעה ורמי
5703367 - 03 שמשון אליהו ורחל
5703368 - 03 לרנר דורה
5703369 - 03 סלמון יני גבריאל ושרה