מספר טלפון


5703370 - 03 גינזברג צבי ויפה
5703371 - 03 בריל דוד וחדוה
5703372 - 03 קסטילניץ חיים
5703373 - 03 ישראל ועדנה פוגל
5703376 - 03 ווינזברג יעקב ורבקה
5703377 - 03 קיסרמן מאיר ורותי
5703378 - 03 קנונג'י חני חכם זאדה ענבר
5703379 - 03 הרטמן לוי יצחק ורבקה