מספר טלפון


5703491 - 03 רם אפי
5703493 - 03 רוה אבישי
5703494 - 03 לאופר יהושע ואיידי
5703495 - 03 אורדנטליך מאיר ורבקה
5703496 - 03 הדאיה יצחק ורינה
5703497 - 03 וטורי פקס) השומר) בע"מ
5703498 - 03 (פקס) הצורפים בע"מ מפעל לכלי כסף
5703499 - 03 אלכורת עוזיהו ומיכל