מספר טלפון


5703530 - 03 וייס משה ואוגניה
5703531 - 03 פרץ מאיר ונורית
5703532 - 03 צמח רפאל
5703533 - 03 יוסף חנה וצבי
5703534 - 03 שמעיה שינדי גליק
5703535 - 03 מייסטר איריס ויצחקי
5703536 - 03 מגורי כהן מרדכי ומיכל
5703537 - 03 משה אברהמי
5703538 - 03 בועזיז אושרה
5703539 - 03 רוטשילד משה ורוזה