מספר טלפון


5703570 - 03 רוזנבוים יהודה מנחם ואסתר
5703571 - 03 יואלה אבידר
5703572 - 03 'ברידג אקספורטס (ישראל) בע"מ
5703574 - 03 קוסמן אדמיאל ופנינה
5703575 - 03 וקסלר חיים שלמה ורחל
5703576 - 03 הכהן מנחם ודבורה
5703577 - 03 פרץ שמעון
5703578 - 03 יצחק אבטה
5703579 - 03 מילמן צבי