מספר טלפון


5703670 - 03 מוסדות קרלין סטולין
5703671 - 03 זיידא צבי ופרידה אברהמוביץ
5703673 - 03 ירוביץ לילך
5703674 - 03 הבר יחזקאל ואסתר
5703675 - 03 דנישבסקי ראובן
5703676 - 03 גדסי משה וימימה
5703677 - 03 מיכאלי שבתאי מנהל חשבונות
5703679 - 03 דבס יחזקאל