מספר טלפון


5703710 - 03 הורוביץ דב
5703711 - 03 כרמל חברה לכלכלה בע"מ
5703712 - 03 יוסי ומנוחה זלצברג
5703713 - 03 אקדמאי דוד
5703714 - 03 יעקב כהן
5703715 - 03 מגנזי שושנה
5703716 - 03 קוסובסקי שחור עמנואל ואיטה
5703717 - 03 צפדיה אורית
5703718 - 03 קאולי 'גורג
5703719 - 03 ריבנפלד אסתר