מספר טלפון


5703730 - 03 גודנר שמעון
5703731 - 03 קרלין אן
5703732 - 03 גולדשטיין בלה ויוסף
5703733 - 03 ישיבת מכנובקה
5703734 - 03 רוזנפלד שמואל
5703735 - 03 הילמן דוד צבי
5703736 - 03 נחום ג'נט וששון
5703737 - 03 שיצר משה
5703739 - 03 ברנובסקי משה