מספר טלפון


5703740 - 03 פריי חנוך
5703741 - 03 רוזן פישל
5703742 - 03 צדקיה עמוס
5703744 - 03 פליסיאן אליהו ורבקה
5703744 - 03 פליסיאן רבקה
5703745 - 03 סם כרמל
5703745 - 03 ציק יחיאל עו"ד ונוטריון
5703746 - 03 קמינסקי אסתר
5703747 - 03 קלופט חיים ולאה
5703749 - 03 מרגלית ישראל וחנה