מספר טלפון


5703810 - 03 קליינמן מנשה
5703811 - 03 יוליס שולמית ואורי
5703812 - 03 סורקיס יעקב ומרים
5703813 - 03 מועלם יצחק ושרה
5703814 - 03 מרגלית יהושע
5703816 - 03 אמינוב ד"ר בוריס רופא גריאטר מומחה ורוז
5703817 - 03 סדר כל פאר בע"מ
5703818 - 03 אורשלימי משה ורבקה
5703819 - 03 וייס יעקב