מספר טלפון


5703831 - 03 בר לוסיה
5703831 - 03 בר (משה ולוסיה (ליבי
5703832 - 03 פלדון דוד וחנה
5703833 - 03 בטר צילה
5703834 - 03 ליאני יהושע
5703836 - 03 אנקאווה אפרים שלום ותמר
5703837 - 03 כהן שילה ואילנה
5703839 - 03 פרל סילבנה וחיים