מספר טלפון


5703850 - 03 שמילה חיים ואסתר
5703851 - 03 שוורץ אריאל ויעל
5703852 - 03 עמוסי חוברה) אהובה)
5703853 - 03 לוי יצחק
5703855 - 03 שלם שאול ומינה
5703856 - 03 מנע אליהו זגג
5703857 - 03 עמרם צבי
5703858 - 03 מנכל אסטרונאוטיקס ק א בע"מ פיתוח ויצור מערכות אלקטרוניות
5703859 - 03 דרוקר חוה וחיים