מספר טלפון


5703880 - 03 לוי יוכבד
5703881 - 03 קליין שרה
5703882 - 03 טריקוטז חב' לתעשיה בע"מ
5703883 - 03 אפרים וחיה שפר
5703884 - 03 יעקב שפרה
5703885 - 03 שביט סיגל
5703887 - 03 נאיימרק אליהו וטטיאנה
5703888 - 03 עזיז שושי ודוד
5703889 - 03 ברכר חנה