מספר טלפון


5703890 - 03 תלמוד תורה שתילי זיתים
5703890 - 03 מוסדות "תורה "שתילי זיתים
5703891 - 03 אלק אריה ומלה
5703892 - 03 קורן עמית ואלונה
5703893 - 03 ספיד ביט בע"מ
5703894 - 03 פנט הרב יצחק יחיאל
5703895 - 03 תלמוד תורה תפארת בנים מונקאטש
5703896 - 03 אורזל חיים אלעזר ולאה
5703899 - 03 פרידמן יחיאל