מספר טלפון


5703910 - 03 וסנר חיים שוחט
5703911 - 03 דיאמנט משה ורבקה
5703912 - 03 אינבינדר גנית ובימה
5703913 - 03 מלכיאל אברהם
5703914 - 03 ויזל מרדכי ושלומית
5703915 - 03 איגר שלמה וצביה
5703916 - 03 מאיר אברהם והדסה
5703917 - 03 קופלוביץ אשר יעקב
5703918 - 03 בר יפית
5703919 - 03 שנהב שבתאי ודבורה