מספר טלפון


5703940 - 03 טננבאום אהרון ונעמה
5703941 - 03 מנלה יונה
5703943 - 03 שורצמן ברוך ומלכה
5703944 - 03 מאיר אברהם
5703945 - 03 ויסמן אריה ורבקה
5703946 - 03 אינהורן נפתלי ודבורה
5703947 - 03 גודינגר משה ואביגיל
5703948 - 03 גלזר פיליפ ודבורה
5703949 - 03 פרנס חנה