מספר טלפון


5703980 - 03 גוטמן מרדכי ופרידה
5703981 - 03 רוזנפלד מרדכי
5703982 - 03 חנה יעקבי
5703983 - 03 גליק אינג' חיים תכנון פקוח וניהול ביצוע הנדסת בנין
5703984 - 03 סלח רוזה
5703985 - 03 בלייר מרדכי
5703986 - 03 קוביוף אלישיב ומילכה
5703987 - 03 אשלג טובה ומרדכי
5703988 - 03 דזלובסקי יוכבד ושלום
5703989 - 03 גברא יצחק ויוכבד