מספר טלפון


5705210 - 03 ויסקופ שלום
5705211 - 03 מוסדות מאור ישראל מטבח
5705212 - 03 יעקב וידר
5705214 - 03 רייכמן מנדל
5705215 - 03 עזרא יששכר ושרה
5705216 - 03 רוט משה ורחל
5705217 - 03 פרנקל אשר
5705218 - 03 הירשביין חנה
5705219 - 03 שחורי חיה