מספר טלפון


5705230 - 03 קוליץ אליהו וחיה
5705231 - 03 ורוצלבסקי משה ומלכה
5705232 - 03 כהן אשר
5705233 - 03 ערוסי דוד
5705234 - 03 זוסמן גילה
5705235 - 03 סבו עזרא ושרה
5705236 - 03 אורלנציק מרדכי זאב
5705237 - 03 גרוסמן יצחק יעקב רב וראש ישיבה
5705239 - 03 זאל יעקב