מספר טלפון


5705280 - 03 יונס חנה
5705281 - 03 פרח בר רות
5705282 - 03 מוזס מרדכי
5705283 - 03 רהיטי יצחקי
5705284 - 03 בית חינוך לבנות בית מלכה דחסידי בעלזא
5705284 - 03 מרכז בית מלכה באי
5705285 - 03 אלזה פנר
5705286 - 03 שורץ דורה
5705287 - 03 ישיבת יד שלמה
5705288 - 03 מרקוס שלמה פנחס