מספר טלפון


5705300 - 03 תלמוד "תורה "באר יהושע
5705301 - 03 לוין מילטון (אלימלך) ודינה
5705302 - 03 מיון דוורים
5705303 - 03 זאיד חיים ותמר
5705304 - 03 ברויאר דבורה ומרדכי
5705305 - 03 מסיקה אברהם
5705306 - 03 פסחוב דורוניה
5705307 - 03 רוזנפלד יוסף ואדית
5705308 - 03 גליק רחל