מספר טלפון


5705310 - 03 חורי טובה
5705311 - 03 וידבסקי צבי
5705312 - 03 אוחנה חיים
5705313 - 03 גנוט ברוך ויפה
5705314 - 03 גרנדש אברהם ופנינה
5705315 - 03 בודנר יהודה ושפרה
5705317 - 03 טברדוביץ אהרון וחנה
5705318 - 03 בנימין כהן
5705319 - 03 דרוקר (משה (מקלוש