מספר טלפון


5705370 - 03 נדב יחיאל ואילנה
5705371 - 03 קליין זאב
5705372 - 03 וינר לאה ויעקב
5705373 - 03 שליסל שלמה אלחנן וחנה
5705374 - 03 ירט צבי ואסתר
5705375 - 03 חיים יהושע ולאה
5705376 - 03 דיאמנט נחום
5705377 - 03 גרבוז בנימין ונאוה
5705378 - 03 בלוך שמואל ושרה
5705379 - 03 אורנשטיין יעקב ופרידה