מספר טלפון


5705380 - 03 ברוסילובסקי סימון
5705381 - 03 שטיינהרטר אסתר ויששכר
5705382 - 03 פרסר משה ושרה
5705382 - 03 שפיגל אברהם
5705383 - 03 סבתי אילנה
5705384 - 03 בלוך דוד ורחל
5705385 - 03 אינדיג אברהם שוחט
5705386 - 03 גולדמן שרגא ורחל
5705387 - 03 ממיסטבלוב בוריס
5705388 - 03 עמר רומיה