מספר טלפון


5705390 - 03 מיודק יעקב ופרח
5705391 - 03 נקר שלמה ודליה
5705392 - 03 פרידמן גרציה וישראל
5705393 - 03 פרידמן דב
5705394 - 03 שפיגל דבורה וישראל
5705395 - 03 טראב יעקב ויפה
5705397 - 03 חגבי גבריאל ושמחה
5705398 - 03 נפשי מרדכי
5705399 - 03 לוי רוברט