מספר טלפון


5705420 - 03 רוזנברג גד
5705421 - 03 גלפרין אלה
5705422 - 03 שפרונג יוסף וטובה
5705423 - 03 דלאל צדוק
5705424 - 03 מולא רפאל ודבורה
5705425 - 03 סולומון אוסנת ויעקב
5705426 - 03 ורה סיגל
5705427 - 03 רוטנברג יחיאל ונאוה
5705428 - 03 צויגנהפט נתן
5705429 - 03 עובדיה דוד