מספר טלפון


5705430 - 03 רוזנברג מלכה
5705431 - 03 גרפינקל יוסף ומלכה
5705432 - 03 חפץ תומר
5705433 - 03 מונפרד יחזקאל
5705434 - 03 וינברגר רחל
5705435 - 03 גוטליב בלומה
5705436 - 03 צויבל ניסן
5705437 - 03 מנדלבום דוד אברהם
5705438 - 03 שטיסל אברהם ישעיהו
5705439 - 03 כרסנטי מאיר