מספר טלפון


5705490 - 03 דסקל משה וגילה
5705491 - 03 טרבלסי מזל
5705492 - 03 יצחק עובדיה
5705493 - 03 רוזנברג לאה
5705494 - 03 אלקטרו נתך" בע"מ מתכת ומוצרי חשמל
5705495 - 03 אלקטרו נתך" בע"מ מתכת ומוצרי חשמל
5705497 - 03 אופן יצחק
5705498 - 03 קליין בתיה ומשה
5705499 - 03 הררי אבי ומזל