מספר טלפון


5705530 - 03 ויספיש דבורה ואשר
5705531 - 03 פיקסלר אליעזר
5705532 - 03 מצליח שאול
5705534 - 03 שטרנבוך אלכסנדר ולאה
5705535 - 03 שורץ יעקב ואלישבע
5705536 - 03 כהן אריאל ואסתר
5705537 - 03 רענן יוסף ושרה פרידריקה
5705538 - 03 ראם יהודית
5705539 - 03 מונסונגו דן ויוכבד