מספר טלפון


5705540 - 03 גולדברג אברהם ואילה
5705542 - 03 גרינפלד משה צבי
5705543 - 03 רייך (מרים וישראל (פרנץ
5705545 - 03 דימול זולדן דינה
5705546 - 03 מוסדות בית א ל יכבץ
5705547 - 03 פרומן אברהם וורה מורה לנהיגה
5705548 - 03 כהן דוד יוסף ותחיה
5705549 - 03 בר נתן מיכאל