מספר טלפון


5705552 - 03 חרש שמואל
5705553 - 03 כהן בנימין ורות
5705555 - 03 הנדלר יהושע וחנה
5705556 - 03 נגר קרמר חקירות
5705557 - 03 לבקוביץ חיה
5705558 - 03 אקשטיין אברהם וחיה פייגה צפורה
5705559 - 03 קאשי דוד ובנימין