מספר טלפון


5705560 - 03 דוד אליעזר ולאה אבלס
5705561 - 03 הלמן צפורה
5705563 - 03 קיברסקי יפים מהנדס
5705564 - 03 עזורי רחל ויוסף
5705565 - 03 פוגל יצחק
5705566 - 03 בע"מ וינטו
5705567 - 03 מורילשוילי ציאלה
5705568 - 03 קוטקס מינה ופיליפ
5705569 - 03 אולשטיין אליהו ודבורה