מספר טלפון


5705601 - 03 הבלן אליעזר
5705602 - 03 לזנובסקי מיכאל
5705602 - 03 לזנובסקי פישל
5705604 - 03 צרור חיים סוכן ביטוח
5705605 - 03 שפיק מנחם
5705607 - 03 וואלף בנימין ואסתר
5705608 - 03 ברבש אורלן מהנדסי חשמל