מספר טלפון


5705730 - 03 חרמון אברהם
5705731 - 03 פוירשטיין יעקב
5705732 - 03 גונטובניק חיים ובוניה
5705734 - 03 ביטון יצחק ורותי
5705735 - 03 קלאר רבקה
5705736 - 03 מאיה יצחק וליאורה
5705737 - 03 צדיק (שמחה (בבאי
5705738 - 03 רוזנבורג דב וגאולה
5705739 - 03 כימקל בע"מ