מספר טלפון


5705740 - 03 תנעמי רינה
5705741 - 03 יגודיוב דוד ורבקה
5705742 - 03 ליבן הרץ מנהל חשבונות
5705743 - 03 לוין דר יעקב וסטלינה
5705745 - 03 שורץ יוסף
5705746 - 03 שהרבני יוסף
5705747 - 03 גריינימן משה
5705748 - 03 פדל כרמלה ושמעון
5705749 - 03 הלינגר מירב