מספר טלפון


5705810 - 03 כהן זהבה
5705812 - 03 שיף אברהם ודבורה
5705813 - 03 קשת שר שלום
5705815 - 03 שטיינר אברהם וצפורה
5705816 - 03 מזרחי עזרא
5705817 - 03 מקמל יחזקאל
5705818 - 03 מושקט יעקובי מרים
5705819 - 03 שפיצר ישראל י