מספר טלפון


5705860 - 03 אר כהן רגינה
5705861 - 03 בן דוד שושנה
5705863 - 03 סורקיס יוסף וגולדה
5705864 - 03 ק ל חד שירותים בע"מ
5705865 - 03 ליפשיץ לייביש
5705866 - 03 מגנזי שושנה
5705867 - 03 צ'צ'קס משה
5705868 - 03 כתבן חיים
5705869 - 03 מזוז פרץ