מספר טלפון


5705980 - 03 יקר ציון מהנדס יועץ
5705981 - 03 חלפון אליהו והדס
5705982 - 03 מסינג מינה וחיים
5705983 - 03 שמשנוב וצסלב
5705985 - 03 הלד (לוי יצחק (איטשה
5705986 - 03 ננקנסקי שמעון ושרה
5705987 - 03 שליסל אברהם ופיגה
5705988 - 03 אסטרייכר אליעזר
5705989 - 03 בן צבי אברהם