מספר טלפון


5707010 - 03 קולה אביגדור
5707011 - 03 גרבי עזרא
5707012 - 03 היילברון יואל ומרים
5707013 - 03 פרידמן מרים
5707014 - 03 ניילנדר פנינה וישראל
5707015 - 03 גליק הלל צבי וחנה
5707016 - 03 לוי יניב ורחל
5707017 - 03 ברסלויער חיים ורחל
5707018 - 03 אלוף נתן
5707019 - 03 דוד ורייזי הכט