מספר טלפון


5707090 - 03 הוכלרר משה ורחל
5707091 - 03 בובליל מאיר
5707092 - 03 אליהו עדנה ומאיר
5707093 - 03 (פקס) גוטליב עזרי נכים
5707094 - 03 דיין תמר ורפאל
5707095 - 03 השל אברהם
5707096 - 03 תלם אהרון
5707097 - 03 פראובזנקי יאנה
5707098 - 03 עוזי ואורל יעקב
5707099 - 03 המרכז הבריאותי ד ע בע"מ