מספר טלפון


5707161 - 03 גחטן ג'ולייט
5707162 - 03 אדלר משה
5707163 - 03 אלברט ופרווין ריחני
5707164 - 03 סוקולובסקי בנימין זאב וציפורה
5707165 - 03 ובר שרה
5707166 - 03 מילר יעקב
5707167 - 03 גרוסמן אליק
5707168 - 03 עידה יצחק ונזימה
5707169 - 03 טלפקס
5707169 - 03 ג'וסלנד