מספר טלפון


5707170 - 03 עוזרי ניסים
5707171 - 03 וולף שמואל וחנה
5707172 - 03 טרכטמן אריה
5707173 - 03 גוטמן ישראל
5707174 - 03 גולן בועז ובתיה
5707175 - 03 ברגמן מרים
5707176 - 03 ליבוביץ פנחס ברוך
5707177 - 03 שלתיאל רפאל
5707178 - 03 ורהפטיג קלמן
5707179 - 03 גולדברגר ישראל שלו