מספר טלפון


5707200 - 03 (פקס) 'סמ מוסדות חסידי דאראג
5707201 - 03 דייטש יהודה אריה
5707202 - 03 כהן משה
5707203 - 03 קרייזמן זהבה
5707204 - 03 טלנסקי דוד
5707205 - 03 ליברמן מרדכי ואסתר
5707206 - 03 קליין אלימלך ויפה
5707207 - 03 לאה וחיים זאורב'
5707208 - 03 הרטמן גבור וחנה
5707209 - 03 טלפקס מגן הילד